Organisasi & Staff

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS (Direktur)
2. Prof. Dr. Okid Parama Astirin,MS (Asdir I)
3. Dr. Bandi, SE., M.Si., Ak. (Asdir II)
4. Prof. Dr. Sarwiji S,M.Pd (K. Progdi. S3 PB. Ind)
5. Prof. Dr. Retno Winarni (Sek Progdi. S3 PB. Ind)
6. Dr. Andayani,M.Pd Sek (Progdi. S2 PB. Ind)
7. Dr. Abdul Asib, M.Pd (K. Progdi. S2 PB. Ing)
8. Dra. Dewi Rocsantiningsih, M.Ed., Ph.D (Sek Progdi. S2 PB. Ing)
9. Prof.Drs.MR.Nababan,M.Ed,MA.Ph.D (K. Progdi. S2 Linguistik)
10. Dra. Diah Kristina,MA.,Ph.D (Sek Progdi. S2 Linguistik)
11. Prof. Dr. Djatmika,MA (K. Progdi. S3 Linguistik)
12. Prof. Dr. Sumarlam,MS (Sek Progdi. S3 Linguistik)
13. Prof. Dr.Bani Sudardi,M.Hum (K. Progdi. S2 Kajian Budaya)
14. Dr.Hartini, M.Hum (Sek Progdi. S2 Kajian Budaya)
15. Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd (K. Progdi. S2 TP)
16. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd (Sek Progdi. S2 TP)
17. Drs. Gunarhadi,MA,Ph.D (K. Progdi. S3 Ilmu Pendidikan)
18. Drs. Asrowi, M.Pd Sek (Progdi. S3 Ilmu Pendidikan)
19. Dr. Agus Kristiyanto (K. Progdi. S2 IOR)
20. Drs. Sapta Kunta Purnama, M.Pd (Sek Progdi. S2 IOR)
21. Dr.Hermanu Joebagio, M.Pd (K. Progdi. S2 Pend. Sejarah)
22. Dr. Sariyatun, M.Pd, M.Hum (Sek Progdi. S2 Pend. Sejarah)
23. Prof. Dr. Budiyono,M.Sc (K. Progdi. S2 Pend. Matematika)
24. Dr. Mardiyana (Sek Progdi. S2 Pend. Matematika
25. Dr. Moh. Masykuri,M.Si (K. Progdi. S2 Pend. Sains)
26. Dr. Sarwanto (Sek Progdi. S2 Pend. Sains)
27. Dr. Suwarto WA.,M.Pd (K. Progdi. S2 PKLH)
28. Dr. Chatarina Muryani,M.Si (Sek Progdi. S2 PKLH)
29. Dr.Ir.Mamok SR,M.Eng (K. Progdi. S2 Teknik Sipil)
30. Dr.Eng Ir. Syafii,MT (Sek Progdi. S2 Teknik Sipil)
31. Dr.Tech Suyitno,ST,MT (K. Progdi. S2 Teknik Mesin)
32 Dr.Triyono,S.T.,M.T (Sek Progdi. S2 Teknik Mesin)
33. Dr. Prabang Setyono, S.P., M.Si (K. Progdi. S2/S3 Ilmu Lingkungan)
34. Dr.Sunarto,MS (Sek Progdi. S2 Ilmu Lingkungan)
35. Prof.Dr.MT.Sri Budiastuti (Sek Progdi. S3 Ilmu Lingkungan)
36. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, SPMS (K. Progdi. S2/S3 PP)
37. Dr. Ir.Suwarto,M.Si (Sek Progdi. S2 PP)
38. Dr. Sapja Anantany,S.p., M.Si (Sek Progdi. S3 PP)
39. Dr.Ir.Kusnandar (K. Progdi. S2 Agribisnis)
40. Dr.Ir.Joko Sutrisno (Sek Progdi. S2 Agribisnis)
41. Prof. Dr. Ir.Supriyono (K. Progdi. S2 Agronomi)
42. Dr.Ir.Subagiya,MP (Sek Progdi. S2 Agronomi)
43. Prof.Dr.Sugiyarto,Msi (K. Progdi. S2 Biosains)
44. Dr. Ari Susilowati, S.Si, M.Si (Sek Progdi. S2 Biosains)
45. Dr. Ir. Supriyadi,MS (K. Progdi. S3 Ilmu Pertanian)
46. Dr. Ir. Widyatmani Sih D,MP (Sek Progdi. S3 Ilmu Pertanian)
47. Dr. Hari Wujoso, dr,Sp.F., M.M (K. Progdi. MKK)
48. Ari Natalia Probandari, dr, Sp.F., M.M (Sek Progdi. MKK)
49. Drs. Sudarmo, M.A. Ph.D (K. Progdi. S2 MAP)
50. Didik Gunawan Suharto, S.Sos, M.Si (Sek Progdi. S2 MAP)
51. Dr. Argyo Demartoto M.Si (K. Progdi S2 Sosiologi)
52. Ahmad Zuber, S.sos, D.E.A (Sek. Progdi S2 Sosiologi)
53. Prof. Dr. Bambang Suprapt, M.Med.Sci.R.Nutr (K. Progdi. S2 Ilmu Gizi)
54. Budiyanti Wiboworini,dr., M.Kes (Sek Progdi. S2 Ilmu Gizi
55. Prof. Dr. Adi Sulistiyono S.H.,M.H (K. Progdi S2/S3 Ilmu Hukum)
56. Dr. M Hudi Asrori S., S.H., M.Hum (Sek.Progdi. S2 Ilmu Hukum)
57. Prof. Dr. Supanto S.H.,H.Hum (Sek. Progdi. S3 Ilmu Hukum)
58. Prof. Dr. Hartono M. S (K. Progdi MM)
59. Drs. Djoko Suhardjanto M.Com (Hons),P (Sek. Progdi MM)
60. Drs. Asri Laksmi Riani M.S (Sek. Progdi MM)
61. Prof. Drs. Totok Sarsito S.U.,M.A.,Ph (K. Progdi. S2 Ilmu Komunikasi)
62. Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D (Sek Progdi. S2 Ilmu Komunikasi)
63. Prof. Dr. Trisno Martono (K. Progdi. S2 Pend. Ekonomi)
64. Dr. Hery Sawiji,M.Pd (Sek Progdi. S2 Pend. Ekonomi)
65. Dr. Albertus Maqnus Soesilo M. S (K. Progdi. MESP)
66. Dr. Yunastiti Purwaningsih M.Pd (Sek. progdi. MESP)
67. Dr. Payamta Ak.M.Si,CPA (K. Progdi. Akuntansi)
68. Dra. Y. Anni Aryani M.Prof.Ac,AkPhD (Sek. Progdi. Akuntansi)
69. Burhanudin H., S.H., M.H., M.Si., Ph.D (K.Progdi. Kenotariatan)
70. M. Najib Imanullah., S.H., M.H., Ph.D (Sek. Progdi. Kenotariatan)
71. Prof. Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD (K.Progdi. S2IKM)
72. Wiyono, SH (Koordinator Tata Usaha)
73. Agung Nugroho, S.Sos (Koordinator Akademik)
74. Daryono (Koordinator Perpustakaan)
75. Bambang Jatmiko.S. Sos (Koordinator Perencanaan & Sistem Informasi)
76. Mingun, SE (Koordinator Keuangan)
77. Ary Martyono Indarto, ST (Koordinator Umum & Perlengkapan)
78. Antoni Hermawan, S, Kom (Koordinator Lab)
79. Listina
80. Agus Hartanto, S, Kom
81. E. Devi Rospita Sari, SH
82. Susanto, SH
83. Joni Catur Prasetyo, SE
84. Wirawan Sri Suko
85. Erna Mustika Sari, SE
86. Erna Dwi Pujiastuti
87. Harun Al Rasyid
88. Supriyanto A.Md
89. Ngatimin
90. Mila Purani S., SE
91. Muhammad Adi Ngadilan
92. Nita Triana Dewi, A.Md
93. Diana Pranasanti, S.Pd
94. Andi Sumanto, SH